systemisch werk

Het opschonen van ballast in je lichaam kan op meerdere manieren. Maar wat als de ballast die jij ervaart en jij draagt veel dieper gaat dan wat jij nu beseft?

Thema’s die jij ervaart in jouw leven kunnen wel eens veel dieper zitten. Gedrag wat jij ervaart en laat zien kan veel dieper zitten. Het is voor jou belangrijk om hier mee aan de slag te gaan en dit op te ruimen, zodat jij daarna met veel meer ontspanning, ruimte en rust verder kunt. Je zelf meer kunt en mag zijn en echt in je eigen kracht gaat staan.

Want wat als de boosheid, het verdriet, de machteloosheid, de burn-out, de depressie, negatieve gedachten, huilbuien die jij ervaart ten grondslag liggen aan thema’s die veel dieper gaan dan op dit moment. De systemen die je niet ziet, maar wel zijn geweest, vragen aandacht aan je door de systemen die je wel ziet. De systemen die je wel ziet, noem je de aardse systemen van nu. Dit zijn je familiesystemen.

De diepte in gaan met vorige levens of vanuit voorouders?

Tijdens de behandeling ga je aan de slag om thema’s die dieper liggen dan nu in je huidige leven op te schonen. Zodat jij na deze sessie echt ruimte krijgt voor jou voor jezelf.

 

Aards systeem (familie systeem)

Jouw aardse systeem is een ander woord voor jouw familiesysteem. Dit is het onzichtbare systeem, achter het helemaal tastbare, zichtbare aardse systeem.

Het ‘onzichtbare’ deel (het voorouder systeem) vraagt om aandacht via het zichtbare aardse systeem en doet dit via de tastbare ouders en familie, het zichtbare lichaam en relaties.

Eigen oude levenssysteem

Jouw eigen oude zielssysteem, is het systeem dat jij in elk leven, in elk lichaam weer met je meedraagt. Het is het systeem dat alle waardevolle informatie over en voor jou bevat. Je persoonlijkheid, wie je vandaag de dag bent, is gebaseerd op ervaringen uit je eerdere levens. Ook jouw huidige levensopdracht is tot stand gekomen op basis van kwaliteiten die ontwikkeld zijn in je oude zielssysteem, in je eerdere levens.

vorige levens

Soms zijn er gebeurtenissen in jouw huidige leven die je in een ander leven ook al eens hebt ervaren. Hier is iets gebeurt wat helemaal niet zo prettig was, of jij hebt daar een trauma opgelopen wat nu in je huidige leven, in een andere vorm weer naar voren komt.

Jij gaat terug naar de vorige levens om daar aan te kijken en op te schonen wat nodig is, zodat jij in dit huidige leven wel verder kunt.

Omdat je dit in eerste instantie vaak slechts onbewust ervaart, kun je er een tijdje mee door blijven lopen. Je voelt dan vaak wel dat iets je afremt of je bezighoudt, maar je kunt je vinger er niet opleggen. De ballast is (omdat deze niet van jou is) moeilijk te plaatsen en daarmee lastig te verwerken. Het kan zorgen voor een diepe schijnbaar ontoegankelijke wond in je persoonlijke energetische huishouding.

 

 

voorouders

Wat voor invloed hebben de systemen van jouw vader en jouw moeder op jou?

Veel meer dan we ons zelf vaak realiseren. Misschien herken je wel dat je echt niet wilt worden zoals je ouders, of echt niet wilt doen wat zij ook doen.

Stiekem, of onbewust gebeurt dit vaak toch. En je hebt hier echt een bloedhekel aan. Maar het 1,2,3 veranderen lukt eigenlijk niet.

Tijdens de vaderlijn- en moederlijnsessie ga je aan de slag met de thema’s die je ook bij hen herkent en je zelf toch ook ervaart. Het systeem wat je niet ziet, vraagt aandacht aan het systeem wat je wel ziet en dat is het aardse systeem. Dat ben jij.

Je gaat kijken wat de oorzaak hiervan is bij je ouder en daarna ga je nog verder de diepte in. Want ook jouw ouder heeft het “onbewust” overgenomen. Soms van generatie op generatie. Je gaat terug naar degene waar het trauma en dus ook de emotie/ blokkade ontstaan is. Dit ruim je op en geef je terug. Je maakt de weg dus vrij voor vele generaties die voor jou zijn gekomen en ook voor jezelf.

Belangrijk om te vermelden is dat je hiermee ook de generaties na jou helpt. Zodra jij aan de slag gaat ruim je ook voor hen op.

Je bent echt aan het opschonen en trauma’s aan het helen. In eerste instantie met name voor jezelf, maar eigenlijk voor heel veel meer.

Dit is wat voor nu zo ontzettend belangrijk is. Opruimen en opschonen wat je niet meer dient, zodat jij zonder deze ballast jezelf verder kunt ontwikkelen naar een persoon die je wel heel graag wilt zijn.

lichamelijke ongemakken

Ook hiermee kun je systemisch werken. Je gaat onderzoeken wat de oorzaak is van het trauma en waar het zich in jouw lichaam gemanifesteerd heeft. Door dit energetisch weg te halen en op te schonen, maak jij jouw systeem ook weer verder schoon.

Een fijne dame die mij heel erg goed heeft geholpen weer in verbinding te komen met mijzelf. Vakkundig en zeker goed in datgene wat zij doet!
Wil je het een en ander systemisch opschonen?
Dan beveel ik een ieder de sessies systemisch werk bij Debbie aan!
Juanita

nine star ki en de 5 elementen

Jouw Nine Star Ki reeks

Een ieder van ons is geboren met een eigen unieke energetische Nine Star Ki reeks. Deze reeks verteld over jouw kwaliteiten, jouw valkuilen, jouw behoeftes en ook over jouw levenspad.

Er kunnen in jouw systeem ook blokkades zijn, waardoor jij niet helemaal jouw reeks kunt uitdragen. Trauma’s uit vorige levens, vorige systemen of ook weer voorouders kunnen jou belasten.

Door specifiek op jouw Nine Star Ki reeks en de vijf elementen te werken, kom jij nog meer in jouw eigen unieke kracht te staan. De kracht waar jij voor gekozen hebt om in dit leven, te mogen dragen en te mogen zijn.

hoe werkt het?

Nieuw systemisch werken gaat uit van de individuen die door hun onderlinge relatie met elkaar verbonden zijn. Tijdens het nieuw systemisch werken stellen we samen (we werken met z’n tweeën en niet in een groep) een visualisatie/ beeld op van deze met elkaar verbonden personen. Dit om inzicht te krijgen waar het ‘mis’ ging te krijgen, de blokkades onder ogen te zien, de eigenaarden van het systeem bloot te leggen en dit alles even aan te raken/ te doorvoelen en los te laten.

Twee of drie sessies zijn vaak al voldoende om het systeem te schonen en weer vrij van ballast verder te kunnen. 

T

werken op verschillende niveau's

Je kunt bij systemisch werken op verschillende manieren.

  • de eigen oude levens;
  • de moedergeneratie lijn;
  • de vadergeneratie lijn;
  • fysieke ongemakken;
  • Nine Star Ki en de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal.