r

Belangrijk om te weten

 •  Ik heb de opleiding tot Luisterkind Werker gevolgd bij Diana van Beaumont. Ik heb deze Luisterkind methode geïntegreerd in mijn praktijk.
 • Wees bewust dat ik met de Luisterkind-afstemming een diepere laag van jou of van jouw kind betreed. Een laag die jij of het kind zelf niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven laten zien. Ga hier voor jezelf en als ouders richting je kind respectvol mee om.
 • Ik ben er voor jou of voor jouw kind om te vertalen waar jij of jouw kind mee zit, zodat er stappen kunnen worden gezet om weer verder te komen.
r

En verder nog

 • Ik ben in de gelegenheid een ander tijdspad aan te geven, zonder opgaaf van reden. Ik probeer uiteraard altijd wel de afstemming binnen twee weken teruggekoppeld te hebben.
 • Ik ben ten allertijde in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Kinderen van 10 jaar en ouder, moeten zelf toestemming geven. Ze moeten dus op de hoogte ook zijn, dat de ouders een afstemming hebben aangevraagd.
 • Ik ga ervan uit dat ouders, dit met hun kind hebben overlegd en dat hun kind akkoord is.
r

Je kunt uitsluiten

 • Ik ben geen arts, therapeut, orthopedagoog of psycholoog.
 • Ik voorkom of verhelp geen ziektes of aangeboren afwijkingen van welke aard dan ook.
 • Ik voorspel nooit echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen of ziektebeelden/overlijden.
 • Vermeld zoveel mogelijk informatie op voorhand, zodat ik zo gericht mogelijk de afstemming in kan gaan. Met genoeg informatie kan ik meer gerichte stappen zetten en zo goed mogelijk naar oplossingen komen. Ik doe niet aan raad-je-plaatje.
 • Tijdens de afstemming wordt nooit het Zielendoel van de persoon duidelijk. Je weet het zelf wel, maar zal het nooit met mij delen.