Nine Star Ki is een oude Chinese filosofie. Het maakt op een eenvoudige wijze de kwaliteiten, karaktereigenschappen en blokkades en ontwikkelpunten van een persoon inzichtelijk. Het laat ons de specifieke krachten van een persoon en zijn/ haar uitdagingen herkennen. Het verklaart waarom iemand op een bepaalde manier handelt, denkt en reageert. Het openbaart tevens de spirituele levensles. 

waarom Nine Star Ki gebruiken?
  • Om jezelf en anderen beter te begrijpen. Het gaat dan over inzicht in kwaliteiten, ontwikkelpunten, gedrag. Maar ook over inzicht in de interactie en de dynamiek tussen verschillende personen
  • Om jezelf beter te doorgronden. Blokkades en ook lessen worden aan de hand van de energiestroom verklaard.
  • Om de energie in jouw gezin beter te begrijpen. Waarom loopt het met de een makkelijker dan met de andere, waarom begrijp ik de een beter dan de andere. Wat kunnen we hier aan doen? Inzichten te krijgen van elkaar over de kwaliteiten, valkuilen en behoeftes.
  • Hoe zit het met mijn relatie en wat kunnen wij doen om elkaar beter te begrijpen?

geschiedenis nine star ki

Fu Hsi (wijze man, later keizer, wordt gezien als grondlegger van de Chinese beschaving) ziet op een dag aan de rand van een rivier een schildpad (symbool voor leven en geluk) en ontdekt dat de schild van dit dier uit 9 vlakken bestaat. In ieder vlak ziet hij andere markeringen. De markeringen in de drie vlakken zijn zowel verticaal als horizontaal bij elkaar opgeteld 15. Hij ervaart dit moment als een boodschap en ontwikkelt een theorie rondom deze 9 vlakken. Deze theorie geeft uitleg aan alles in de natuur en aan het menselijk handelen. Uit deze theorie zijn de drie belangrijkste Oosterse kennissystemen ontstaan.

Namelijk I-Tjing, Feng Shui en Nine Star Ki.

yin, yang en chi

Yin en Yang, twee tegengestelde krachten in de natuur, werken op elkaar en brengen daarmee veranderingen in het universum tot stand. Het zijn twee primaire krachten van waaruit alles ontstaat.

Uit deze wisselwerking ontstaat energie. Chi = levensenergiestroom die ontstaat uit de wisselwerking tussen Yin en Yang. Nine Star Ki is een filosofie die uitleg geeft aan dit Yin, Yang en Chi proces.

Yin staat voor het intuïtieve bewustzijn en medeleven en yang staat voor het intellect en de wil tot handelen. Yin is vrouwelijk, naar binnen gericht, massief en onbeweeglijk. Yang is mannelijk, naar buiten gericht, actief en vurig. Als Yin overheerst, dient Yang gestimuleerd te worden. Als Yang overheerst diet deze afgeremd te worden door Yin te stimuleren.

 

Nine Star Ki gaat uit van de Chinese jaarkalender die gebaseerd is op de maanjaren. Het Chinese nieuwe jaar start op de tweede nieuwe maan na de zonnewende op 21 december. Dit valt altijd tussen 21 januari en 20 februari. Tot 21 januari geldt dus altijd nog de invloed van het ´vorige´ jaar.

Nine Star Ki gaat uit van 5 elementen.

Water, hout, vuur, aarde, metaal.

Deze vijf elementen hebben 9 verschijningsvormen. Ieder jaar staat een andere verschijningsvorm centraal. Na 9 jaren, beginnen we weer opnieuw.

Dit jaar (2022) staat het element aarde centraal. De verschijningsvorm die bij 2022 past is 5 aarde

1 water

Wijsheid en angst, flexibel, omgevingsafhandelijk, isoleren

3 & 4 hout

Boosheid en vriendelijkheid

9 vuur

Dankbaarheid en ongeduld

2, 5 & 8 aarde

Openheid en overbezorgd zijn

 

6 & 7 metaal

Verdriet en moed